OÜ Kinnisvaraekspert Pärnu

Ärinimi OÜ Kinnisvaraekspert Pärnu
Registrikood 12762146
Aadress Pikk 12 Pärnu 80010
Telefon 4420700
E-post parnu@kinnisvaraekspert.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Peeter Prisk
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus