Reisidiilid OÜ

Ärinimi Reisidiilid OÜ
Registrikood 12472112
Telefon +372 55600554
E-post info@reisidiilid.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kristo Roosileht
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus
muu varakindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus