GFC Good Finance Company AS (tegevusluba kehtetuks tunnistatud Finantsinspektsiooni 27.05.2019 otsusega)

Andmed
Ärinimi
GFC Good Finance Company AS
Registrikood
12423254
Aadress
Rotermanni 5, 10111 Tallinn
Telefon
+372 629 0050
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
646 050
Kande tegemise kuupäev
Subjekti staatus Tegevus lõpetatud

Tegevusload

Luba: 4.1-1/22

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/22
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/70
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev
Tegevusloaga piiritletud tegevus

1. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakseid maksekontole ja kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid

2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid

3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole

4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna

6. Rahasiire

Luba: 4.1-1/115

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/115
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/70
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev
Tegevusloaga piiritletud tegevus

5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/25
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/70
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Poola Vabariik
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
Poola Vabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Poola Vabariik
6. Rahasiire
Poola Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/104
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/70
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Hispaania Kuningriik
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
Hispaania Kuningriik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Hispaania Kuningriik
6. Rahasiire
Hispaania Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/104
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/70
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
6. Rahasiire
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/182
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/70
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Soome Vabariik
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
Soome Vabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Soome Vabariik
6. Rahasiire
Soome Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/182
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/70
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Saksamaa Liitvabariik
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
Saksamaa Liitvabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Saksamaa Liitvabariik
6. Rahasiire
Saksamaa Liitvabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/182
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/70
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Tšehhi Vabariik
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
Tšehhi Vabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Tšehhi Vabariik
6. Rahasiire
Tšehhi Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/182
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/70
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Slovaki Vabariik
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
Slovaki Vabariik
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
Slovaki Vabariik
6. Rahasiire
Slovaki Vabariik
Viimati muudetud: 28/05/2019 - 09:49