Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal
Registrikood
11199418
Aadress
Kentmanni tn 6, 10116 Tallinn
Telefon
+372 680 8300
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 680 8314
Riik
Rootsi
Registri nimetus
Äriregister
Subjekti staatus Tegevus lõpetatud
Load
Filiaali loa või äriühingu tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse või ettekirjutuse tegemise ning jõustumise kuupäev
Filiaali loa või äriühingu tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse või ettekirjutuse tegemise number
4.1-1/158
Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev
Filiaali loa andmise otsuse tegemise number või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise number
94
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
10. Rahamaakleri tegevus
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine
14. Pangahoidla teenused

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1                                      
C2                                      
C3                                      
C4 X X X   X         X     X            
C5 X X X   X         X     X            
C6                                      
C7                                      
C8                                      
C9                                      
C10 X X X   X         X     X            
C11                                      
Tabeli selgitus
Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed
Aadress
Box 7821 103 97 Stockholm
Telefon
+46 8 408 980 00
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Nimi
Finansinspektionen
Faks
+46 8 24 13 35