Eesti finantsteenuste turg 31. detsember 2006 seisuga