Fondivalitsejate sektori IV kvartali 2019 ülevaade

Kvartali ülevaates ei ole arvesse võetud koroonaviiruse mõju.

Fondivalitsejate hallatavate varade kogumaht kasvas 2019. aastal rohkem kui kunagi varem (+21%). Neljanda kvartali kvartaalne kasv oli 6%, mis on oluliselt kiirem kui kahel eelneval kvartalil. Kui libiseva aasta võrdluses on enim kasvanud fondivalitsemise äriliin (+23%), siis kvartaalsel baasil tõusis neljandas kvartalis enim fondi vara investeerimise äriliini maht (+11,5%). Väärtpaberiportfelli valitsemise liin on aastaga langenud ligi 10%.

Põhinäitajad

III kvartal 2019 Muutus IV kvartal 2019
Hallatavate varade maht, sh
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid
7,08 mlrd €
5,67 mlrd €
7,48 mlrd €
5,94 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv 5,67% 4,6%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 135 mln € 134 mln €
Kasum 5,6 mln € 3,9 mln €
Omakapitali tootlus 14,8% 14,2%
Omavahendite nõude kaetus 474% 421%

Fondivalitsejate bilansiliste varade maht langes neljandas kvartalis 135-lt miljonilt 134 miljoni euroni. Fondivalitsejate 2019. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 3,9 miljonit eurot, kumulatiivne kasum oli seejuures 17,9 miljonit eurot. 2019. aasta neljanda kvartali aastane omakapitali tootlikkus oli 14,2%, mis on alla ühe protsendipunkti madalam kui eelmise kvartali lõpus.

Jõustunud kohustuslike pensionifondide valitsemistasu piirangud vähendasid sektori kasumlikkust

Investeerimisfondide seaduse muudatuste kohaselt ei või alates 2019. aasta 2. septembrist kohustuslike pensionifondide baasvalitsemistasu määr moodustada pensionifondi vara väärtusest rohkem kui 1,2%. Piirangu rakendumine avaldas sektorile märgatavat mõju ja kolmanda kvartaliga võrreldes langes oluliselt investeerimisfondide valitsemistasudelt saadav tulu.

Kohustuslike pensionifondide valitsemistasutulud langesid neljandas kvartalis 15,7% võrreldes eelneva kolme kvartali keskmise valitsemistasutuluga. Samuti langes pensionifondide valitsejate kvartaalne puhaskasum neljandas kvartalis ligi 63% võrreldes 2019. aasta esimese kolme kvartali keskmise kasumiga. Eeltoodust johtuvalt on langenud ka pensionifondide valitsejate omakapitali tootlus 12,3%-ni võrreldes eelmise kvartali 12,4%-st.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Septembri alguses rakendunud kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määr avaldas fondivalitsejatele mõju, kuid ei ohusta nende tegevust.
  • Vaatamata KPF baasvalitsemismäära piirmäära langetamisele püsib fondivalitsejate sektori kasumlikkus heal tasemel. Fondivalitsejate sektor on väga hästi kapitaliseeritud.