Krediidiandjate sektori II kvartali 2017 ülevaade

2017. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli krediidiandja tegevusluba 54 ettevõttel ning krediidivahendaja tegevusluba
neljal ettevõttel. Lisaks neile tegutses erandi alusel tosin krediidiasutustega seotud ettevõtet. 

Tegevusluba omavate ja erandi alusel tegutsevate krediidiandjate laenuportfelli jääk kasvas teises kvartalis 4% ehk 34 miljonit eurot, ulatudes kvartali lõpus 794 miljoni euroni. Suurima osa ehk 77% sellest olid väljastanud krediidiasutustega seotud ettevõtted kogumahus 615 miljonit eurot. Nende hulgas on suurima turuosaga Swedbank Liising AS (24%), Nordea Finance Estonia AS (22%) ja AS SEB Liising (20%). Eelnimetatud ettevõtete turuosad ei ole kvartaliga muutunud. Ülejäänud ehk 23% turust katavad krediidiandjad, kes ei ole krediidiasutustega seotud. Nende seas on suurima turuosaga IPF Digital Estonia OÜ ja OÜ Koduliising, mõlemad 3% turuosaga.

Põhinäitajad

I kvartal 2017 Muutus II kvartal 2017
Laenuportfelli jääk 760 mln € 794 mln €
Lepungute arv 451 087 461 378
Puhas intressitulu 27,2 mln € 21,5 mln €

 

Krediidiandjate laenuportfellis moodustas suurema osa sõidukiliising, laenumahuga 529 miljonit eurot ehk 67% portfellist. Hüpoteeklaenud moodustasid 43 miljonit eurot ehk 5% portfellist. Ülejäänud laenud 222 miljoni euro ulatuses olid seotud tarbimisega, nende osakaal oli 28% laenudest.

Teise kvartali lõpu seisuga oli sõidukiliisingu portfellis keskmine üle 90 päeva viivises oleva laenu jäägi osakaal 0,04%. Järelmaksuga seotud laenuportfelli puhul oli viivises laenude jäägi osakaal 3,4%. Suurima viivises oleva laenujäägi osakaaluga oli muu rahaline krediit (9,7%).

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Krediidiandjate laenude analüüsist nähtub oluline erinevus laenuportfelli kvaliteedis sõltuvalt tarbimiskrediidi liigist.
  • Kõrvaloleval joonisel nähtub keskmine tarbimislaenude kulukuse määr pankade, pankadega seotud krediidiandjate ja muude krediidiandjate lõikes. Tarbimislaenude kulukuse määr pankadega seotud krediidiandjatel on oluliselt erinev muude krediidiandjatega võrreldes.
  • Taotluste arv krediidiandja- või vahendaja tegevusloa saamiseks on märkimisväärselt vähenenud, kuna ettevõtted, kes tegutsesid enne krediidiandjate ja -vahendajate seaduse rakendamist tarbijakrediidi turusegmendis, on tegevusloa menetlused juba läbinud või loobunud selle taotlemisest.