Makseasutuste sektori I kvartali 2018 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2018. aasta esimeses kvartalis makseid 120,4 miljoni euro ulatuses ehk 6% vähem kui mullu viimases kvartalis. 

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2018. aasta esimeses kvartalis makseid 120,4 miljoni euro ulatuses ehk 6% vähem kui mullu viimases kvartalis.

Maksete arv oli esimeses kvartalis 9% võrra väiksem kui kvartal varem ehk kokku tehti 0,97 miljonit makset. Keskmine maksetehingu summa oli 126 eurot, 3% suurem kui mullu viimases kvartalis. Makseasutused teenisid esimeses kvartalis 0,8 miljonit eurot kasumit.

Võtmenäitajad

IV kvartal 2017 Muutus I kvartal 2018
Maksete maht 127,9 mln € 120,4 mln €
Maksete arv 1,05 mln 0,97 mln
Kasum 0,9 mln € 0,8 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 13,2% 19,3%
Omavahendite nõude kaetus 761% 854%

 

Makseasutuste sektori omakapitali tootlikkus kerkis esimeses kvartalis eelmise kvartali 13,2%-lt 19,3%-ni.

Sektori kapitaliseeritus püsib hea, omavahendite nõue on täidetud 8,54 kordselt.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Makseasutuste huvi turule tulla püsib. 
  • Enamusele makseasutustele pole makseteenuste osutamine peamiseks tuluallikaks. Makseasutused teenivad vaid 16% sektori tulust makseteenuste osutamiselt.
  • Veidi üle poole (58%) maksetehingutest on riigisisesed, st nii maksja kui ka saaja makseteenuse pakkujad asuvad Eesti Vabariigis.
  • Makseteenuste sektorit ohustab jätkuvalt potentsiaalselt enim rahapesurisk.