Makseasutuste sektori III kvartali 2017 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehtud maksete maht oli 2017. aasta kolmandas kvartalis 74 miljonit eurot ehk 13% vähem kui teises kvartalis. 

Võtmenäitajad

II kvartal 2017 Muutus III kvartal 2017
Maksete maht 85,6 74 mln eurot
Maksete arv 1   1 mln
Kasum 0,2 0,42 mln eurot
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 3,8% 7%
Omavahendite nõude kaetus 572% 444%

 

makseasutused1Maksete arv püsis kolmandas kvartalis miljoni piiril. Keskmine maksetehingu summa aga mõnevõrra vähenes ja oli 75 eurot.

Makseasutused teenisid aasta esimese üheksa kuuga ligi miljon eurot kasumit, sellest kolmandas kvartalis 0,42 miljonit. Kasumit teenivad vaid pooled Eesti turul tegutsevatest makseasutustest.

makseasutused2Makseasutuste sektori omakapitali tootlikkus kerkis kolmandas kvartalis teise kvartali 3,8%lt 7%ni. 

Sektori kapitaliseeritus püsib hea: omavahendite nõue on täidetud 4,4kordselt.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Maksekeskus AS loobus nn erandiloast ja sai makseasutuse tegevusloa. 
  • Maksete maht jätkab langust, mis sama maksete arvu juures toob kaasa keskmise maksesumma vähenemise.
  • Mitteresidentide segmendis tegutsevaid makseteenuste osutajaid ohustab enim rahapesurisk.