Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) järelevalvenõukogu kohtumine

27.03.2020
10:00 - 15:00
Telekonverents

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler osaleb Frankfurdis toimuval Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) järelevalvenõukogu kohtumisel.