Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) järelevalvenõukogu kohtumine

10.10.2019
8:00 - 18:00
Frankfurt

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Frankfurdis toimuval Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) järelevalvenõukogu kohtumisel.