Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) järelevalvenõukogu koosolek

17.09.2020
11:30 - 19:30
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) järelevalvenõukogu koosolekul.