Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA järelevalvenõukogu kohtumine

26.09.2023
10:00 - 19:00
27.09.2023
10:00 - 19:00
Frankfurt
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer osaleb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA järelevalvenõukogu kohtumisel.