Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA järelevalvenõukogu kohtumine

06.12.2023
09:00 - 18:00
07.12.2023
09:00 - 18:00
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer osaleb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA järelevalvenõukogu kohtumisel.