Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA järelevalvenõukogu väljasõidu kohtumine

25.05.2023
12:00 - 22:30
26.05.2023
08:30 - 13:30
Stockholm
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer osaleb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA järelevalvenõukogu väljasõidu kohtumisel Stockholmis.