Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumine

09.06.2021
10:00 - 17:00
10.06.2021
10:00 - 17:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumisel.