Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järelevalvenõukogu kohtumine

17.06.2020
10:30 - 18:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumisel.