Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu koosolek

12.12.2023
09:00 - 18:00
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumisel.