Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) rahapesutõkestamise komitee koosolek

08.06.2020
15:30 - 17:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolekul.