Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolek

23.06.2020
15:00 - 17:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolekul.