Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolek

15.07.2020
11:00 - 13:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolekul.