Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ESMA järelevalvenõukogu koosolek

26.01.2023
09:45 - 18:00
27.01.2023
09:00 - 14:00
Pariis

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ESMA järelevalvenõukogu koosolekul.