Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ESMA järelevalvenõukogu väljasõidu koosolek

16.05.2023
14:00 - 21:00
17.05.2023
09:30 - 18:00
Stockholm
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ESMA järelevalvenõukogu väljasõidu koosolekul Stockholmis.