Pankade aruandluse teemaline kohtumine

23.03.2018
10:00 - 12:00
Eesti Panga muuseumi pressiruum (Estonia pst 11)

Eesti Pank ja Finantsinspektsioon korraldavad krediidiasutuste aruandluse teemalise kevadkoosoleku. Koosolekul käsitatavad teemad:

 1. Aruandlusmuudatuste ettevaade 2018-2020 - anname uuendatud tervikülevaate lähiaastate teadaolevatest aruandlusmuudatustest ja rakendamise tähtaegadest.
 2. AnaCredit aruandluse startimise ettevalmistused - vahekokkuvõte ettevalmistuste kulgemisest.
 3. EKP maksestatistika aruandluse muudatuste ettevalmistused - lühiülevaade EKP maksestatistika aruandluse muudatuste ettevalmistuste hetkeseisust, edasistest tegevustest ning ajakavast.
 4. Bilansi täiendava ja bilansivälise aruandluse määruste muutmine - EP ja FI on analüüsinud eelnimetatud aruandluse kasutamise praktikat muutunud aruandluskeskkonnas. Anname lühikese ülevaate tulemustest ja edasisest plaanidest.
 5. Uus andmekogumisportaal - tutvustame uue andmekogumisportaali funktsionaalsust ja jagame teavet selle kasutuselevõtmise plaanidest.
 6. Euroopa Keskpanga Integrated Reporting Framework (IReF) projekt - lühiülevaade Euroopa Keskpanga IReF (endise nimega ERF) projekti hetkeseisust ning edasistest tegevustest.
 7. Muud teemad ja teadaanded
  • SSM järelevalvetasude algandmete kogumise protsessi üle vaatamisest
  • Ülevaade EBA projektidest
  • Vastaspoolte klassifitseerimisest jne

Koosolekule palume registreerida hiljemalt 21. märtsiks aadressil anu.lehtma@eestipank.ee.