Teabepäev krediidiandjatele ja -vahendajatele tegevusloa taotlemise kohta