Teabepäev krediidiasutustele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta

13.03.2015
10:00 - 11:00

Teemad:

  • Finantsinspektsiooni tegevus
  • Rahvuslik ohuhinnang
  • Euroopa Nõukogu ekspertkomitee Moneyvali hindamine
  • Euroopa Pangandusjärelevalve juhendid
  • 2015. aasta prioriteedid