EBA algatas avaliku konsultatsiooni seoses lepingute peatamise õigusega kriisilahenduses

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 15. mail avaliku konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu osas. Selle järgi peavad liikmesriigid tagama, et kriisilahendusasutusel oleks võimalik vajadusel peatada krediidiasutuste ja muude asjakohaste ettevõtjate poolt kolmandate riikide seaduse alusel sõlmitud lepinguid juhul, kui rakendatakse kriisilahendusõiguseid või kriisiennetusmeetmeid. 

RTS täpsustab lepingu tingimuste sisu, mis tuleks lisada asjakohasesse finantslepingusse olukorras, kus puudub alternatiivne mehhanism, mis kindlustaks, et vastaspool tunnustaks kriisilahendusasutuse õigust peatada või piirata teatud õigusi ja kohustusi.

Eestis on kriisilahendusasutuseks Finantsinspektsioon. Kriisilahendusõigused ja kriisiennetusmeetmed on näiteks varajane sekkumine või erihalduri määramine.

Kommentaare avaliku konsultatsiooni raames on võimalik esitada kuni 15. augustini Euroopa Pangandusjärelevalvele. Täiendav teave on kättesaadav EBA kodulehel.

Veel uudiseid