Eesti fondisektori varade maht esimeses kvartalis vähenes

24.07.2020

Eesti avaliku fondisektori varade maht vähenes esimeses kvartalis 6,8% ning ulatus kvartali lõpuks veidi enam kui viie miljardi euroni. Üle pooltel fondidel langes osaku puhasväärtus 10-30%. Kõige enam mõjutas esimeses kvartalis Eesti fondisektorit ülemaailmne COVID-19 viirusest tingitud kriis ning sellega kaasnenud maailma finantsturgude kukkumine.

“Eriolukorra kehtestamine Eestis ja koroonaviiruse levikust tingitud maailma börside kukkumine langesid kokku esimese kvartali lõpuga. Selle tulemusel kaotasid  pensionifondid ja muud tavainvestoritele kättesaadavad fondid Eestis oma väärtusest 371 miljonit eurot. Tänaseks on need fondid kaotatud väätusest suurema osa taastanud,” ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.  

Mahuliselt suurim langus toimus kohustuslikes pensionifondides, kus varade maht vähenes kvartaliga 6,3%, ehk 300 miljonit eurot. Kohustuslike pensionifondide varade maht ulatus märtsi lõpus 4,46 miljardi euroni, mis on sarnane 2019. aasta juuli ja augusti tasemega. Vabatahtlike pensionifondide varade maht vähenes  kvartaliga 11,8%, 176 miljoni euroni. 

Protsentuaalselt vähenes enim varade maht esimeses kvartalis aktsiafondides - 22,3%. Selle tulemusena kukkus aktsiafondide varade maht 2009. aasta tasemele, ulatudes 171 miljoni euroni. Kinnisvarafondid olid ainsad, mille koondvarade maht esimeses kvartalis ei ole vähenenud, kuna kriisist tulenenud tagajärjed esimese kvartali aruandluses veel ei kajastunud.

Lisainfot leiad Finantsinspektsiooni kodulehelt:
Investeerimis- ja pensionifondide sektori 2020. aasta esimese kvartali ülevaade

Veel uudiseid