Eestit külastab Euroopa ühtse kriisilahendusnõukogu juht Elke König

09.09.2019

Esmaspäeval ja teisipäeval, 9. ja 10. septembril viibivad Eestis Euroopa ühtse kriisilahendusnõukogu (Single Resolution Board, SRB) esindajad eesotsas juhatuse esimehe Elke Königi, juhatuse liikme Joanne Kellermanni ning kriisilahendusüksuse juhi Denada Priftiga.

Kahepäevase visiidi käigus kohtuvad ühtse kriisilahendusnõukogu esindajad Finantsinspektsiooni, Eesti Panga ning rahandusministeeriumi tippjuhtide ja spetsilistidega, samuti Eesti Pangaliitu kuuluvate pankade juhtidega. 

Kohtumisel keskendutakse Eesti panganduse hetkeolukorrale, regulatiivsetele ja järelevalvelistele arengutele ning kriisilahenduskavade koostamisega seotud küsimustele. Ühtse kriisilahendusnõukogu esimees annab omalt poolt ülevaate nõukogu tegevuse prioriteetidest.

Ühtne kriisilahendusnõukogu alustas tööd 2015. aasta märtsis, koordineerides euroala riikide kriisilahendusasutuste tööd. Ühtse kriisilahendusnõukogu ülesanne on tagada raskustesse sattunud pankade saneerimine minimaalse mõjuga reaalmajandusele ja rahandusele nii euroala riikides kui ka väljaspool seda. 

Tegemist on Euroopa Keskpanga juures tegutseva ühtse järelevalvemehhanismi (Single Supervisory Mechanism, SSM) kõrval ühega kahest Euroopa pangandusliidu alustalast. Eestis täidab kriisilahendusasutuse ülesandeid Finantsinspektsioon. 
 

Veel uudiseid