ESMA kutsub sidusrühmi andma tagasisidet MiFID II jaeinvestorite kaitse teemadel

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA) kutsub sidusrühmi andma tagasisidet jaeinvestorite kaitse teemade kohta. Tagasiside on oodatud eelkõige investoritelt ja tarbijaorganisatsioonidelt, investeerimisühingutelt, investeerimisteenuseid osutavatelt krediidiasutustelt, PRIIP-ide tootjatelt jt.

Üleskutse tulemusi kasutatakse ESMA tehniliste nõuannete kujundamiseks, et aidata Euroopa Komisjonil välja töötada jaeinvesteeringute strateegia ja teha õigusraamistikku vajadusel asjakohaseid muudatusi.

ESMA küsib sidusrühmadelt teavet kolmel teemal: teabe avalikustamine, digitaalne avalikustamine ja digivahendite ja -kanalite kasutamine.

Avalik konsultatsioon kestab 2. jaanuarini 2022.

Lisainfot konsultatsiooni kohta saab ESMA kodulehelt.

Veel uudiseid