Euroopa järelevalveasutused kutsuvad andma tagasisidet PRIIPi määruse kohta

26.10.2021

Euroopa järelevalveasutused (ESAd) paluvad sidusrühmadel anda tagasisidet kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente käsitleva määruse muutmiseks. 
 
Tagasisidet oodatakse eelkõige turuosalistelt, kes on PRIIPi tootenõustajad, levitajad või muud isikud, kes PRIIPi kohta nõu annavad või seda müüvad ning kes esitavad jaeinvestoritele põhiteabedokumendiga (KID) teavet. Täpsemalt kogutakse teavet nii KIDi kasutamise, investeeringute tootluse stsenaariumide, investorite hoiatuskohustuse, kui ka teiste PRIIPi määrusest tulenevate nõuete praktilise täitmise kohta. Muudatuste eesmärk on kaitsta jaeinvestoreid.
Saadud vastuseid kasutavad ESAd Euroopa Komisjonile antava tehnilise nõuande kujundamiseks.
 
Teavet saab esitada käesoleva aasta  16. detsembrini. Lisainfo ja küsitluse link on kättesaadav EIOPA kodulehel.
 

Veel uudiseid