Euroopa pangandussektorile hakati tegema stressitesti

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA) alustas üleeuroopalise stressitesti tegemist. Stressitestis osaleb kokku 50 panka, sh Eestis tütarpankasid omavad Rootsi pangad Swedbank AB ja SEB AB.

Järelevalveasutused arvestavad stressitesti tulemusi järelevalvelise hinnangu SREP koostamisel ning pankade riskide ja kapitalinõude hindamisel.

Lisainfot stressitesti alustamise kohta leiab EBA kodulehelt.

Veel uudiseid