Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve viitab avalduses avalikele investeerimissoovituste riskidele

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) juhib oma teates tähelepanu sellele, et sotsiaalmeedias avalikes aruteludes või avalikult arvamuse avaldamist võib käsitleda investeerimissoovitusena, millele kehtivad turukuritarvituse reeglid.

Sotsiaalmeedias investeerimissoovitusi jagades tuleb järgida reegleid, vastasel juhul võib oodata trahv või teatud juhtudel kriminaalmenetlus. Loe pikemalt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) avaldust SIIT.
 

Veel uudiseid