Finantsinspektsioon avaldas nõuete rahuldamisjärkude standardiseeritud esitlusviisi

30.11.2021

Finantsinspektsioon avaldas oma veebilehel tabelina maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude standardiseeritud esitlusviisi. Järjestus algab madalaima rahuldamisjärguga nõuetest. Tabel on mõeldud kasutamiseks omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) täitmisega seotud aruannete esitamisel neile, kellele Finantsinspektsioon on MREL nõude seadnud.

2021. aastal jõustus Euroopa Komisjoni rakendusmäärus, millega kehtestatakse standardid seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) täitmise järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega.
 

Veel uudiseid