Finantsinspektsioon ja Tagatisfond hakkavad tegutsema ühe katuse all

18.12.2019

Finantsinspektsioon ja Tagatisfond tegutsevad alates 2020. aasta algusest ühe katuse all. Ühinemine aitab Tagatisfondil täita talle seadusega pandud eesmärke senisest kiiremini ja efektiivsemalt ning hoida kokku kulusid. 

Tagatisfondi roll on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses ette nähtud korras. Koostöökokkulepe lubab Tagatisfondil kasutada nende eesmärkide saavutamiseks ja võimekuse tõstmiseks Finantsinspektsiooni infrastruktuuri ja ekspertteadmisi.  

„Vajadus tiheda koostöö järele Finantsinspektsiooni ja Tagatisfondi vahel kerkis teravalt esile siis, kui Finantsinspektsioon tühistas Versobanki tegevusloa ja panga hoiustajatele hakati hoiuseid hüvitama. Et ka tulevikus kriise hoiustajate jaoks sama sujuvalt lahendada, on mõistlik tegutseda ühise katuse all,“ ütles Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.   

“Nii Tagatisfond kui ka Finantsinspektsioon töötavad selle nimel, et Eesti finantssektor oleks usaldusväärne ja hoiustajate õigused kaitstud. Senisest tihedam koostöö Finantsinspektsiooniga aitab seda kindlasti saavutada,“ ütles Tagatisfondi juhataja Riin Heinaste

Tagatisfond loodi 2002. aastal. Fondi varade maht on 231 miljonit eurot, millest enamuse ehk 221 miljonit moodustavad hoiuste tagamise osafondi vahendid. Investorkaitse osafondis on 1,2 miljonit ja pensionikaitse osafondis 8,2 miljonit eurot.

Veel uudiseid