Finantsinspektsioon karistas turumanipulatsiooniga tegelenud isikut

30.11.2018

Finantsinspektsioon karistas väärteo korras Juri Doborovitšit ning tema juhitavaid osaühinguid ALT Home ja ALT Computers turumanipulatsiooni eest rahatrahviga.

Finantsinspektsioon määras Juri Doborovitšile 1000 euro suuruse rahatrahvi, ALT Home OÜ-le (registrikood 14180388) 13 000 euro ja ALT Computers OÜ-le (registrikood 10940782) 2000 euro suuruse rahatrahvi. Rahatrahvide määramise põhjuseks oli see, et Juri Doborovitš, tegutsedes kõnealuste äriühingute juhatajana, pani käesoleva aasta 12. aprillist kuni 15. juunini äriühingute nimel ja arvel toime turumanipulatsiooni Nasdaq Tallinn ASi poolt korraldatavale reguleeritud väärtpaberiturule kauplemiseks võetud Baltic Horizon Fund´i osakutega.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 596/2014 artikli 15 kohaselt ei tohi isik turuga manipuleerida ega teha turuga manipuleerimise katset. Turumanipulatsiooni olemust on selgitatud turukuritarvituse määruse artiklis 12. Käesoleval juhul karistati isikuid, kuna nende tegevuses ilmnesid turukuritarvituse määruse artikkel 12 lõike 1 punktis a ning lõike 2 punktis b sätestatud turuga manipuleerimise tunnused.

Turumanipulatsioon on karistusseadustiku järgi füüsilise isiku puhul karistatav kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga ning juriidilise isiku puhul kuni 400 000 euro suuruse rahatrahviga.

Teade on avalikustatud vastavalt väärpaberituru seaduse § 230 lõikele 41 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu nr 596/2014 määruse artiklile 34.

Veel uudiseid