Finantsinspektsioon kooskõlastas KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel) kohustusliku ülevõtmispakkumise kõigi AS Baltika aktsiate suhtes

03.09.2019

Finantsinspektsioon kooskõlastas esmaspäeval, 02. septembril KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel) kohustusliku ülevõtmispakkumise kõigi AS Baltika aktsiate suhtes. 

Ülevõtmispakkumise esemeks on kõik AS Baltika aktsiad, mis ei kuulu KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel)-le.

Finantsinspektsioon kooskõlastab ülevõtmispakkumise prospekti ja teate kui need vastavad seadusega kehtestatud nõuetele. Investorid peaksid hoolikalt tutvuma prospektiga ning vajadusel konsulteerima asjatundjaga. 

Finantsinspektsioon juhib tähelepanu asjaolule, et tegemist on kohustusliku ülevõtmispakkumisega. KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel) saavutas AS-is Baltika valitseva mõju ja peab valitseva mõju saavutamisest 20 päeva jooksul tegema ülevõtmispakkumise õiglase hinnaga. Väärtpaberituru seadus sätestab kohustusliku ülevõtmispakkumise õiglase hinna kriteeriumi, milleks on kõrgeim hind, mida ülevõtja või temaga kooskõlastatult tegutsevad isikud on pakkumisele eelnenud kuue kuu jooksul selle aktsia eest maksnud.

Kõrgeim hind, mida KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel) on pakkumisele eelnenud kuue kuu jooksul AS Baltika aktsia eest maksnud on 0,1 eurot. KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel) kinnitab prospektis, et tal ei ole kooskõlastatult tegutsevaid isikuid.

KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel) on avaldanud prospektis, et juhul kui ta saavutab AS-s Baltika vähemalt 90% osaluse aktsiatest, võib ta esitada taotluse aktsiate ülevõtmiseks vastavalt väärtpaberituru seadusele või hiljem vastavalt äriseadustikule ning otsustada algatada Baltika aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamise.

Ülevõtmispakkumise prospekt on kättesaadav NASDAQ Tallinna börsi veebiküljel http://www.nasdaqbaltic.com ja ülevõtja Finantsinspektsiooni veebilehel. Prospekt on paberkandjal kättesaadav AS Baltika peakontoris aadressil Veerenni 24, Tallinn. 

Veel uudiseid