Finantsinspektsioon kooskõlastas Odyssey Europe AS ülevõtmispakkumise kõigi Olympic Enterntainment Group AS aktsiate suhtes

04.04.2018

Finantsinspektsioon kooskõlastas esmaspäeval, 2. aprillil Odyssey Europe ASi vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigi Olympic Enterntainment Group AS aktsiate suhtes. Ülevõtmispakkumine tehakse kõigi Olympic Enterntainment Group ASi aktsiatele, mis ei kuulu Odyssey Europe ASile.

Finantsinspektsioon kooskõlastab ülevõtmispakkumise prospekti ja teate, kui need vastavad seadusega kehtestatud nõuetele võimaldamaks investoritel lihtsasti saada vajalikku teavet. Soovitame investoritel prospekti tingimustega hoolikalt tutvuda ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Kuivõrd tegemist on vabatahtliku ülevõtmispakkumisega, siis pakkumise hinda Finantsinspektsioon ei kooskõlasta.

Odyssey Europe AS on avaldanud prospektis, et soovib lõpetada Olympic Enterntainment Group AS aktsiate noteerimise NASDAQ Tallinn AS korraldataval reguleeritud turul. Börsil noteerimise lõpetamise otsustab börsi noteerimisorgan emitendi kirjaliku taotluse alusel. Olympic Enterntainment Group AS puhul peab taotluse esitamise otsuse tegema aktsionäride üldkoosolek. Börsil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui komisjon leiab, et noteerimise lõpetamine kahjustaks oluliselt investorite huve või turu korrapärast toimimist. Otsus tehakse 3 kuu jooksul.

Ülevõtmispakkumise prospekt on kättesaadav NASDAQ Tallinna börsi veebilehel http://www.nasdaqbaltic.com ja ülevõtja veebilehel http://odyssey-europe.eu. Prospekt on paberkandjal kättesaadav LHV PANK AS kontoris aadressil Tartu maantee 2, Tallinn ning prospektiga on võimalik tutvuda ka Finantsinspektsiooni veebilehel.

 

 

Veel uudiseid