Finantsinspektsioon kutsub kaasa rääkima ühisrahastuse reguleerimise teemal

09.07.2021

Finantsinspektsioon kutsub ühisrahastusteenuse osutajaid arvamust avaldama juhendi kohta, mis selgitab ühisrahastusettevõtetele eelmise aasta 9. novembris jõustunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust. Enamik tänastest ühisrahastusteenuse pakkujatest peavad selle määruse järgi hakkama alates järgmise aasta 10. novembrist taotlema vastavat tegevusluba. 

Tegevusloa saamiseks peab ühisrahastusteenuse osutaja esitama Finantsinspektsioonile taotluse. Loamenetluse käigus kontrollib inspektsioon muu hulgas, et ettevõttel oleks piisavalt omavahendeid ja korralikud sisekontrolli süsteemid, huvide konfliktid oleks maandatud ja juhtkonda kuuluvatel isikutel poleks kehtivaid karistusi.

Järelevalvepoliitika juhendi eesmärgiks on selgitada ühisrahastusteenuse osutajatele kehtima hakkavaid nõudeid, et tulevikus tegevusluba vajavatel ühisrahastusteenuse osutajatel oleks oma äritegevust võimalik kujundada juba enne loataotlust.

Täpsemad ühisrahastust puudutavad nõuded ja siseriiklik õigus on alles kujundamisel. Finantsinspektsioon ootab kommentaare ühisrahastuse juhendile hiljemalt 1. septembriks e-posti aadressile [email protected].

Veel uudiseid