Finantsinspektsioon soovitab investeerimisteenuse osutajatel määrata selgemalt toodete sihtrühmad

28.11.2019

Finantsinspektsioon saatis investeerimisteenuse osutajatele märgukirja, millega soovitab neil määrata selgemalt oma sihtrühmad, et ei turustataks investoritele väärtpabereid, mis ei sobi nende eesmärkide ja vajadustega.

Finantsinspektsioon kontrollis kõiki investeerimisteenuse osutajaid, et hinnata, kui hoolsalt nad väärtpaberi sihtrühma määramise nõuet täidavad. Nõude eesmärk on tagada, et investeerimisteenuse osutajad analüüsiks väärtpaberi osas enne selle kättesaadavaks tegemist põhjalikult, millisele investorile konkreetne toode peaks olema suunatud. See aitaks ära hoida väärtpaberite turustamist investoritele, kellele neid turustama ei peaks. Osade investeerimisteenuse pakkujate puhul tuvastas Finantsinspektsioon nõrkusi nõude täitmisel

„Väärtpaberi sihtrühma õige määramine võib osutuda eriti vajalikuks siis, kui pensionireformi tulemusena antakse finantsvahendajatele suurem vabadus oma tooteid pensioni eesmärkidel turustada. Sihtrühma määramise kohustus ja selle juures antav finantsvahendaja hinnang aitavad tagada ka seda, et pakutav väärtpaber vastab muuhulgas pensionikogumise eesmärkidele,“ märkis Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve divisjoni juht Mari Puusaag-Tamm.

Finantsinspektsioon tuvastas investeerimisteenuse osutajaid kontrollides nõrkusi ka proportsionaalsuse nõude täitmisel, mille kohaselt peab seda täpsemalt ja üksikasjalikumalt investorite õiguste kaitseks sihtrühma määrama mida keerukam või riskantsem on väärtpaber. Väärtpaberi sihtrühma määramise nõude eesmärk ei ole piirata investorite juurdepääsu väärtpaberitele vaid investeerimisteenuse osutajate hoolsuse tõstmine väärtpaberite väljatöötamisel ja turustamisel.

Märgukirja leiad Finantsinspektsiooni kodulehelt.

Veel uudiseid