Finantsinspektsioon suunab pensionifondivalitsejaid olema pensionifondide tasude ja kulutuste näitamisel täpsed

01.11.2019

Finantsinspektsioon andis välja pensionifondivalitsejatele suunatud märgukirja „Pensionifondide tasude ja kulude kohta esitatava teabe nõuetest”, mis selgitab investeerimisfondide seaduse § 80 lõikest 1 tulenevaid nõudeid pensionifondi tasude ja kulude kohta avalikustatava teabe esitamisel. 

Märgukirja eesmärk on ühtlustada fondivalitsejate praktikat fondi kohta avalikustatavate tasude ja kulude näitajate puhul. Probleemiks on eelkõige see, et pensionifondivalitsejad sageli rõhutavad üksnes tema valitsetavate pensionifondide valitsemistasu määra, jättes seejuures välja toomata muud pensionifondi arvelt makstavad tasud ja kulud, mis võivad teatud pensionifondide puhul moodustada olulise osa kõikidest fondi kuludest. Sellest tulenevalt võib osakuomanikul või potentsiaalsel investoril tekkida valearusaam, et valitsemistasu määr peegeldab tema investeeringu kogukulu määra, mis võib mõjutada osakuomaniku või potentsiaalse investori otsust pensionifondi valiku osas.

Märgukirjaga rõhutab Finantsinspektsioon, et pensionifondiga seotud tasude või kulude näitamisel või võrdlemisel reklaamides või muudes turundusmaterjalides peab kasutama vähemalt jooksvate tasude määra või viimast koos ükskõik missuguse muu õigusaktides sätestatud tasu või kulude näitajaga, et oleks tagatud pensionifondide võrreldavus.

Veel uudiseid