Finantsinspektsioon tegi Esto AS-ile maksimumtrahvi

02.08.2023

Finantsinspektsioon karistas ESTO AS-i (registrikood 14180709) väärteo toimepanemise eest 32 000 euro suuruse rahatrahviga, sest rikuti vastutustundliku laenamise põhimõtte järgmist. 

Finantsinspektsioon tuvastas perioodil 12.09.2019 kuni 28.09.2022, et ESTO AS sõlmis tarbijatega krediidilepinguid ilma,  et oleks vastavalt seadusele hinnanud kõiki tarbijaga seotud näitajaid ja kontrollinud tarbija esitatud teavet. 

ESTO AS rikkus selliselt käitudes tarbija krediidivõimelisuse hindamise kohustust ja pani toime krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 99  lõike 2 kohaselt väärteo. Vastavalt seadusele on maksimaalne trahv sellise teo eest juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot. 

ESTO AS võib otsuse vaidlustada seaduses sätestatud korras.

Veel uudiseid