Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks Sofi OÜ krediidiandja tegevusloa

07.05.2020

Finantsinspektsioon tunnistas 4. mail 2020 kehtetuks Sofi OÜ-le 13. veebruaril 2017 väljastatud krediidiandja tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel.

Sofi OÜ on kinnitanud ja Finantsinspektsioonile ka vastava teabe esitanud, et tal ei ole 15. aprilli 2020 seisuga ühtegi tarbijakrediidilepingutest tulenevat nõuet. 

Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb tänase seisuga Eestis 46 krediidiandjat. Krediidiandjate nimekiri on kättesaadav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.
 

Veel uudiseid