Finantsinspektsiooni edu aluseks on sõltumatus

27.05.2022

Tänavu 20-aastaseks saanud Finantsinspektsioon on peaminister Kaja Kallase sõnul Eesti finantssektori stabiilsust ja jätkusuutlikkust tulemuslikult kaitsnud. Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul on inspektsiooni edu aluseks professionaalsus ja sõltumatus.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on hästi toimiv järelevalve aidanud tagada stabiilsuse ja usalduse Eesti finantssektori vastu. „Hästi toimivast finantsjärelvalvest võidavad nii maksumaksja, finantsteenuste tarbijad kui ka turuosalised ise. Oma tööga on Finantsinspektsioon suutnud ära hoida ka kriise. Eesti oli üks vähestest euroala riikidest, kus viimase suure finantskriisi ajal ei pidanud riik ehk maksumaksja sentigi panustama pankade päästmiseks, ning see on väga suur asi. Olen tänulik, et Eesti finantssektori järelevalve on kindlates kätes,” lausus peaminister Kaja Kallas inspektsiooni juubelikonverentsi avakõnes

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri hinnangul on  Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni koostöö olnud tihe ja viljakas. “Eesti Finantsinspektsiooni hääl kõlab Frankfurdis selgelt ja mõjusalt. Finantsinspektsioon saab kõigi antud ülesannetega hästi hakkama,” lausus Eesti Panga president Madis Müller ning soovitas inspektsioonil samasuguse professionaalsusega jätkata.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri hinnangul on inspektsioonist saanud 20-aastaga professionaalne ja sõltumatu finantssektori järelevalvaja, kes juhib vajadusel kriise ja hoiab sidursühmasid kursis neile olulise infoga. “Finantsinspektsiooni edu aluseks on olnud sõltumatus, nagu see on ka kohtutel ja keskpankadel. See ja meie inimeste professionaalsus on hoidnud Eesti finantssektori stabiilsena. Tegutsev, objektiivne ja seadustest lähtuv finantsjärelevalve hoiab meie ühiskonnas finantsturu osalistel tasakaalu paigas,“ lausus Kilvar Kessler konverentsil.

Kilvar Kessleri sõnul võib järgnevate aastate finantssektori suurimaks väljakutseks pidada ühiskonna kohanemist hinnatõusu ja halveneva majanduskeskkonnaga. „Pankadel on puhvreid kriisidega toimetulemiseks piisavalt, kuid seoses ootamatustega finantsturul võivad ka inimesed seista silmitsi raskustega – tekkivaid vaidlusi finantssektori ettevõtete ja nende klientide vahel aitaks paremini lahendada inspektsiooni juurde loodav sõltumatu finantsombudsmani institutsioon,“ lisas Kessler.

Finantsinspektsioonil täitus tänavu 20 tegevusaastat. Inspektsiooni juhatusse kuuluvad juhatuse liikmed Andres Kurgpõld, Andre Nõmm ja Siim Tammer. Inspektsiooni juhatuse esimees on Kilvar Kessler ning inspektsioonis töötab tänase seisuga 125 töötajat. Lisainfo: www.fi.ee
 

Veel uudiseid