Kilvar Kessler konverentsil: Eesti vajab finantsombudsmani

20.05.2022

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler lausus taasiseseisvunud Eesti kohtusüsteemi 30. sünnipäevale pühendatud konverentsi paneeldiskussioonis, et tarbijate õiguste kaitseks tuleb inspektsiooni juurde luua erimeelsusi lahendav sõltumatu ja professionaalne finantsombudsmani institutsioon. 

“Olemasolev võistlev tsiviilkohtumenetlus loob hea eelduse vaidluste lahendamiseks poolte vahel, kelle võimalused ja teadmised on võrreldavad. Finantssektori turuosaliste võimsus on aga reeglina tarbijate omast oluliselt suurem ning seetõttu ei pruugi tarbijad saada oma õigustele piisavat kaitset,” märkis Kilvar Kessler konverentsil. 

Finantsinspektsioon on seisnud hea finantsturu stabiilsuse, tasakaalu ja optimaalse arengu eest.  Selleks, et stabiilne areng saaks positiivselt jätkuda vajab Eesti finantsombudsmani, kelle ülesanne on lepitada vaidlevat klienti ja finantsvahendajat. “Finantsombudsmani tegevusega suureneks Eesti finantsvahendajate omavastutus ja tarbijad oleksid rohkem kaitstud, mis kokkuvõttes on ka finantsstabiilsuse huvides,” märkis Kessler. Finantsombudsman peaks tegutsema Finantsinspektsiooni juures, sest inspektsioonil on olemas vajalikud teadmised ja oskused.  
Finantsinspektsioon on osalenud finantsombudsmani tegevust sätestava seaduseelnõu koostamisel, samuti on ombudsmani teke sätestatud inspektsiooni kehtivas strateegias. 

Taasiseseisvunud Eesti kohtusüsteemi 30. sünnipäevale pühendatud konverentsil räägiti kohtusüsteemi arengutest ning arutleti selle üle, milliseid reforme on veel vaja. Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler osales paneeldiskussioonis, kus  arutleti teemal "Milliseid reforme kohtupidamine tegelikult vajab?".  Arutelul osalesid lisaks Kesslerile veel õiguskantsler Ülle Madise,  Ekspress Meedia ajakirjanik Holger Roonemaa ja Viru Maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo.
 

Veel uudiseid