Mandatum Life Insurance Baltic SE ja Swedbank Life Insurance SE loobusid osaliselt tegevuslubadest

05.01.2016

Tulenevalt 1. jaanuaril 2016 rakendunud uuest kapitaliregulatsioonist loobusid elukindlustusandjad Mandatum Life Insurance Baltic SE ja Swedbank Life Insurance SE osaliselt oma tegevuslubadest. Seltside senised tegevusload võimaldasid pakkuda õnnetusjuhtumikindlustust ja haiguskindlustust nii eraldiseisva lepinguna kui ka elukindlustuslepingu lisakindlustusena.

Finantsinspektsioon tunnistas Mandatum Life Insurance Baltic SE ja Swedbank Life Insurance SE kindlustustegevuse tegevusload elukindlustusandjate endi soovil alates 01.01.2016 õnnetusjuhtumikindlustuse ja haiguskindlustuse kui kahjukindlustusliikide (KindlTS §12 p1 lg1,2) pakkumise eraldiseisvana kehtetuks. Seejuures on kindlustusandjad kinnitanud, et neil ei ole ühtegi kehtivat eraldiseisvat lepingut kahjukindlustuse liikide osas.

Mandatum Life Insurance Baltic SE ja Swedbank Life Insurance SE omavad kehtivaid tegevuslubasid elukindlustuse liikide osas, mis võimaldavad õnnetusjuhtumikindlustust ja haiguskindlustust pakkuda lisakindlustusena (KindlTS §13 p1 lg 5,6).

2016. aasta jaanuarist jõustunud kindlustustegevuse seaduse kohaselt on elukindlustuse liikideks muu hulgas õnnetusjuhtumikindlustus lisakindlustusena ja haiguskindlustus lisakindlustusena. Nimetatud liikide puhul on elukindlustusandjal õigus pakkuda õnnetusjuhtumikindlustust ja haiguskindlustust vaid koos elukindlustusega.

Veel uudiseid