Mifundo OÜ sai krediidivahendaja tegevusloa

04.05.2022

Finantsinspektsioon andis 2.mail Mifundo OÜ-le krediidivahendaja tegevusloa.

Tegevusluba annab Mifundo OÜ-le õiguse tarbijale tasu eest krediidi andmist vahendada või krediidilepingu sõlmimise võimalusele osutada. Samuti võib vastavalt tegevusloale tarbijat abistada krediidilepingu sõlmimise eelsetes toimingutes või lepingu sõlmimisel ja muudes sellega seotud tegevustes. Lisaks võib krediidiandja jaoks ja tema huvides iseseisvalt ja püsivalt lepinguid vahendada või neid sõlmida krediidiandja nimel ja arvel. Ettevõtte juhatuse liikmed on Kaido Saar ja Karin Kuusk.
Kõik tegevusluba omavad krediidivahendajad on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.
 

Veel uudiseid