Nõukogu kinnitas Finantsinspektsiooni aastaaruande

30.03.2022

Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas 25. märtsi korralisel koosolekul järelevalve 2021. aasta aastaaruande ja eelarve ülejäägi kasutamise.

Finantsinspektsiooni 2021. aasta eelarve ülejääk oli 1 181 631,60 eurot. Inspektsiooni nõukogu otsustas tagastada selle ühetaoliselt ja proportsionaalselt järelevalvesubjektidele.

“Finantsinspektsiooni tegevus rahastatakse peamiselt finantsjärelevalve alla kuuluvatele ettevõtetele seadusega sätestatud kohustuslikest maksetest ja menetlustasudest. On loogiline, et inspektsiooni eelarve ülejääk tagastatakse nendele ettevõtetele proportsionaalselt,” ütles Finantsinspektsiooni nõukogu esimehest rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Finantsinspektsiooni 122 töötajat teevad järelevalvet umbes 300 finantssektoris tegutseva ettevõtte ja ligi 600 õigusakti järgimise üle. Eelmise aasta jooksul andis inspektsioon välja 9 uut tegevusluba, nõudis koos Euroopa Keskpangaga pangandussektorilt 609 miljoni euro suurust puhvrit ja avaldas oma kodulehel 1149 hoiatusteadet.

Finantsinspektsiooni 2021. aasta aastaaruande leiab Finantsinspektsiooni veebilehelt.

Veel uudiseid