Reguleerimata tooteid pakkudes peab investeerimisühing need investorile reguleeritud toodetest läbipaistvalt eristama

26.05.2023

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA) juhib tähelepanu, et investeerimisteenuseid osutaval investeerimisühingul (sh investeerimisühinguna tegutseval pangal ja fondivalitsejal) on kohustus tegutseda ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ning oma klientide parimaid huve arvestades. ESMA rõhutab, et klientidele või potentsiaalsetele klientidele suunatud teave ei tohi olla eksitav olukorras, kus investeerimisühing pakub samaaegselt nii reguleeritud kui ka reguleerimata tooteid või teenuseid.  

Kui investeerimisühing pakub oma veebilehel investoritele samaaegselt reguleeritud toodetele ka reguleerimata tooteid nagu krüptovara, kinnisvara, kuld ja toorained, siis võivad jaeinvestorid toetuda üksnes investeerimisühingu kui finantsjärelevalve all oleva ettevõtte mainele ja jätta tähelepanuta reguleerimata toodete ja/või teenustega seotud võimalikud riskid. Investorid võivad eeldada, et investeerimisühingult reguleerimata tooteid ostes on nende õigused kaitstud sama palju, kui reguleeritud tooteid ostes. Investeerimisteenusest sõltuvalt võib investori kaitstus ja tagatised olla väga erinevad. ESMA selgitab oma avalduses, kuidas sellist investorite eksitamist vältida.

Investeerimisühingu turundusteated peaksid selgelt näitama, kas pakutav toode ja/või teenus on reguleeritud või mitte. Kasutatav terminoloogia ei tohiks viidata, et toode ja/või teenus on mingil viisil reguleeritud või kaitstud, kui see nii ei ole. Kui näiteks hüvitusskeemid ja klientide varade kaitse ei kehti või teenus ei kuulu riikliku järelevalve alla, peab see selgesõnaliselt ka kirjas olema. Investeerimisühingu veebisaidil olev igasugune reguleerimata tegevusega seotud teave peab eristuma selgelt reguleeritud tegevustest. 

ESMA avaldus
 

Veel uudiseid