Tänasest saavad ühisrahastusettevõtted asuda lube taotlema

10.11.2021

Alates tänasest hakkab Finantsinspektsioon vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele  ühisrahastusteenuse pakkujate tegevusloa taotlusi vastu võtma. Ettevõtetel on tegevusloa hankimiseks aega üks aasta. 

Finantsinspektsioon kehtestas ühisrahastusteenuse osutamiseks järelevalvepoliitika, mis suunab eelkõige tegevusloa taotlejaid. Ühisrahastuse tegevusluba saavad taodelda kõik ühisrahastusettevõtted, kes pakuvad eraisikutele ja ettevõtetele võimalust anda laenu või investeerida ühisrahastusprojektidesse, mille omanik on ettevõte. Tegevusloa täpsemad nõuded sätestatakse Euroopa Liidu ühisrahastuse määrusega. 
Ettepaneku ühisrahastust seadustega reguleerida tegi Finantsinspektsioon juba 2016. aastal eesmärgiga kaitsta investoreid ja avada Eesti ühisrahastusettevõtete jaoks ühtsete nõuetega Euroopa Liidu ühisturg. 

Kõik ühisrahastusettevõtted, kes vajavad luba, peavad esitama inspektsioonile taotluse. Loamenetluse käigus kontrollib inspektsioon muu hulgas seda, et ettevõttel oleks piisavalt omavahendeid ja  ärile vastavad sisekontrolli süsteemid. Ühisrahastusteenuse osutajal on õigus jätkata ühisrahastusteenuste pakkumist 2022. aasta 10. novembrini või kuni tegevusloa saamiseni, olenevalt sellest, kumb päev on varasem. Finantsinspektsioon korraldas 5.novembril ühisrahastusettevõtetele infopäeva, mida saab järele vaadata SIIT.

Loe jõustuvatest muudatustest lühikokkuvõtet ka tarbijaveebist minuraha.ee

Finantsinspektsiooni ühisrahastuse järelevalve poliitika 

Euroopa Liidu ühisrahastuse määrus
 

Veel uudiseid